Φ/Β Πάρκο Φιλιππιάδα - Άρτας 100kW

Φωτοβολταϊκό Πάρκο σταθερών βάσεων (τύπου πασαλόμπηξης) ισχύος 100kW.
Βρίσκεται στην περιοχή Φιλιππιάδα του Νομού Άρτας.