Φ/Β Πάρκο Δάφνη - Σερρων 100kW

Φωτοβολταϊκό Πάρκο σταθερών βάσεων (τύπου πασαλόμπηξης) ισχύος 100kW.
Βρίσκεται στην περιοχή Δάφνη του Νομού Σερρών.