Φ/Β Πάρκο Προάστιο - Πτολεμαΐδας 100kW

Φωτοβολταϊκό Πάρκο σταθερών βάσεων (τύπου γεώβιδας) ισχύος 100kW.
Βρίσκεται στην περιοχή Προάστιο του Νομού Κοζάνης.