Φ/Β Πάρκο Μαρκόπουλο - Αθήνας 100kW

Φωτοβολταϊκό Πάρκο σταθερών βάσεων (τύπου μπετοόμπηξης) ισχύος 100kW.
Βρίσκεται στην περιοχή Μαρκόπουλο του Νομού Αττικής.