Φ/Β Πάρκο Λιβαδοχώρι - Σερρών 100kW

Φωτοβολταϊκό Πάρκο σταθερών βάσεων (τύπου πασαλόμπηξης) ισχύος 100kW.
Βρίσκεται στην περιοχη Λιβαδοχώρι του Νομού Σερρών.