Φ/Β Πάρκο Μοσχοχώρι - Λάρισας 100kW

Φωτοβολταϊκό Πάρκο με trackers δύο αξόνων ισχύος 100kW.
Βρίσκεται στην περιοχή Μοσχοχώρι του Νομού Λάρισας.