Φ/Β Πάρκο Ροδίτη - Κομοτηνής 100kW

Φωτοβολταϊκό Πάρκο σταθερών βάσεων (τύπου πασαλόμπηξης) ισχύος 100kW.
Βρίσκεται στην περιοχή Ροδίτη του Νομού Ροδόπης.