Φ/Β Πάρκο Περιστέρα - Καλαμπάκας 100kW

Φωτοβολταϊκό Πάρκο σταθερών βάσεων (τύπου πασαλόμπηξης) ισχύος 100kW.
Βρίσκεται στην περιοχή Περιστέρα του Νομού Τρικάλων.