Φ/Β Πάρκο Μεγάρχη - Καλαμπάκας 100kW

Φωτοβολταϊκό Πάρκο σταθερών βάσεων (τύπου πασαλόμπηξης) ισχύος 100kW.
Βρίσκεται στην περιοχή Μεγάρχη του Νομού Τρικάλων.