Φ/Β Πάρκο Κασσάνδρα - Χαλκιδικής 100kW

Φωτοβολταϊκό Πάρκο σταθερών βάσεων (τύπου πασαλόμπηξης) ισχύος 100kW.
Βρίσκεται στην περιοχη Κασσάνδρα του Νομού Χαλκιδικής.