Φ/Β Πάρκο Φάρσαλα - Λάρισας 100kW (2)

Φωτοβολταϊκό Πάρκο σταθερών βάσεων (τύπου γεώβιδας) ισχύος 100kW.
Βρίσκεται στην περιοχή Φάρσαλα του Νομού Λάρισας.