Φ/Β Πάρκο Σκούταρι - Σερρών 100kW

Φωτοβολταϊκό Πάρκο με trackers μονού άξονα ισχύος 100kW.
Βρίσκεται στην περιοχή Σκούταρι του Νομού Σερρών.