Φ/Β Πάρκο Βρουντού - Σερρών 100kW

Φωτοβολταϊκό Πάρκο σταθερών βάσεων (τύπου πασαλόμπηξης) ισχύος 100kW.
Βρίσκεται στην περιοχη Βρουντού του Νομού Σερρών.