Φ/Β Πάρκο Νέος Σκοπός - Σερρών 100kW

Φωτοβολταϊκό Πάρκο σταθερών βάσεων (τύπου πασαλόμπηξης) ισχύος 100kW.
Βρίσκεται στην περιοχη Νέος Σκοπός του Νομού Σερρών.