Φ/Β Πάρκο Καρπερή - Σερρών 100kW

Φωτοβολταϊκό Πάρκο σταθερών βάσεων (τύπου πασαλόμπηξης) ισχύος 100kW.
Βρίσκεται στην περιοχη Καρπερή του Νομού Σερρών.