Φ/Β Πάρκο Λαγκάδας - Θεσσαλονίκης 500kW (2)

Φωτοβολταϊκό Πάρκο σταθερών βάσεων (τύπου πασαλόμπηξης) ισχύος 500kW.
Βρίσκεται στην περιοχη Λαγκάδα του Νομού Θεσσαλονίκης.