Φ/Β Πάρκο Σιτοχώρι - Νιγρήτας 100kW

Φωτοβολταϊκό Πάρκο σταθερών βάσεων (τύπου πασαλόμπηξης) ισχύος 100kW.
Βρίσκεται στην περιοχη Σιτοχώρι του Νομού Σερρών.