Φ/Β Πάρκο Βίτολη - Φθιώτιδος 100kW (2)

Φωτοβολταϊκό Πάρκο σταθερών βάσεων (τύπου πασαλόμπηξης) ισχύος 100kW.
Βρίσκεται στην περιοχή Βίτολη του Νομού Φθιώτιδας.