Φ/Β Πάρκο Χάλκη - Λάρισας 100kW

Φωτοβολταϊκό Πάρκο σταθερών βάσεων (τύπου γεώβιδας) ισχύος 100kW.
Βρίσκεται στην περιοχή Χάλκη του Νομού Λάρισας.