Φ/Β Πάρκο Κατερίνη - Πιερίας 100kW (1)

Φωτοβολταϊκό Πάρκο σταθερών βάσεων (τύπου πασαλόμπηξης) ισχύος 100kW.
Βρίσκεται στην περιοχη Κατερίνη του Νομού Πιερίας.