Φ/Β Πάρκο Λύκειο - Κομοτηνής 100kW

Φωτοβολταϊκό Πάρκο σταθερών βάσεων (τύπου πασαλόμπηξης) ισχύος 100kW.
Βρίσκεται στην περιοχή Λύκειο του Νομού Ροδόπης.