Φ/Β Πάρκο Αρκάσα - Καρπάθου 70kW

Φωτοβολταϊκό πάρκο σταθερών βάσεων ισχύος 70kW.
Βρίσκεται στην περιοχή Αρκάσας της νήσου Καρπάθου.