Φ/Β Πάρκο Οφρύνιο - Καβάλας 20kW

Φωτοβολταϊκό Πάρκο σταθερών βάσεων (τύπου γεώβιδας) ισχύος 20kW.
Βρίσκεται στην περιοχή Οφρυνίου του Νομού Καβάλας.