Φ/Β Πάρκο Μαριτσά - Ρόδου100kW

Φωτοβολταϊκό Πάρκο με trackers δύο αξόνων ισχύος 100kW.
Βρίσκεται στην περιοχή Μαριτσά της νήσου Ρόδου.