Φ/Β Πάρκο Φάνες - Ρόδου 100kW

Φωτοβολταϊκό Πάρκο με trackers δύο αξόνων ισχύος 100kW.
Βρίσκεται στην περιοχή Φάνες της νήσου Ρόδου.