Φ/Β Πάρκο Γέφυρα - Θεσσαλονίκης 100kW

Φωτοβολταϊκό Πάρκο σταθερών βάσεων (τύπου γεώβιδας) ισχύος 100kW.
Βρίσκεται στην περιοχή Γέφυρα του Νομού Θεσσαλονίκης.