Φ/Β Πάρκο Καλαμπάκα - Τρικάλων 100kW

Φωτοβολταϊκό Πάρκο με trackers δύο αξόνων ισχύος 100kW.
Βρίσκεται στην περιοχή Καλαμπάκα του Νομού Τρικάλων.