Φ/Β Πάρκο Κιμμέρια - Ξάνθης 100kW

Φωτοβολταϊκό Πάρκο σταθερών βάσεων (τύπου πασαλόμπηξης) ισχύος 100kW.
Βρίσκεται στην περιοχή Κιμμέρια του Νομού Ξάνθης.