Φ/Β Πάρκο Κουφάλια - Θεσσαλονίκης 100kW

Φωτοβολταϊκό Πάρκο σταθερών βάσεων (τύπου πασαλόμπηξης) ισχύος 100kW.
Βρίσκεται στην περιοχή Κουφάλια του Νομού Θεσσαλονίκης.