Φ/Β Πάρκο Μονόλοφο - Θεσσαλονίκης 100kW

Φωτοβολταϊκό Πάρκο σταθερών βάσεων (τύπου πασαλόμπηξης) ισχύος 100kW.
Βρίσκεται στην περιοχή Μονόλοφο του Νομού Θεσσαλονίκης.