Φ/Β Πάρκο Ορμένιο - Έβρου 100kW

Φωτοβολταϊκό Πάρκο σταθερών βάσεων (τύπου πασαλόμπηξης) ισχύος 100kW.
Βρίσκεται στην περιοχή Ορμένιο του Νομού Έβρου.