Φ/Β Πάρκο Πηγάδια - Ξάνθης 100kW

Φωτοβολταϊκό Πάρκο σταθερών βάσεων (τύπου πασαλόμπηξης) ισχύος 100kW.
Βρίσκεται στην περιοχή Πηγάδια του Νομού Ξάνθης.