Φ/Β Πάρκο Προχώμα - Θεσσαλονίκης 100kW

Φωτοβολταϊκό Πάρκο σταθερών βάσεων (τύπου πασαλόμπηξης) ισχύος 100kW.
Βρίσκεται στην περιοχή Προχώμα του Νομού Θεσσαλονίκης.