Φ/Β Πάρκο Σχολάρι - Θεσσαλονίκης 100kW

Φωτοβολταϊκό Πάρκο σταθερών βάσεων (τύπου πασαλόμπηξης) ισχύος 100kW.
Βρίσκεται στην περιοχή Σχολάρι του Νομού Θεσσαλονίκης.