Φ/Β Πάρκο Παραμυθιά - Θεσπρωτίας 100kW (1)

Φωτοβολταϊκό Πάρκο σταθερών βάσεων (τύπου πασαλόμπηξης) ισχύος 100kW.
Βρίσκεται στην περιοχή Παραμυθιά του Νομού Θεσπρωτίας.