Φ/Β Πάρκο Τυχερό - Έβρου 100kW

Φωτοβολταϊκό Πάρκο σταθερών βάσεων (τύπου πασαλόμπηξης) ισχύος 100kW.
Βρίσκεται στην περιοχή Τυχερό του Νομού Έβρου.