Φ/Β Πάρκο Ευζώνοι - Κιλκίς 100kW

Φωτοβολταϊκό Πάρκο σταθερών βάσεων (τύπου πασαλόμπηξης) ισχύος 100kW.
Βρίσκεται στην περιοχή Ευζώνοι του Νομού Κιλκίς.