Φ/Β Πάρκο Μαυρονέρι - Κιλκίς 100kW

Φωτοβολταϊκό Πάρκο σταθερών βάσεων (τύπου πασαλόμπηξης) ισχύος 100kW.
Βρίσκεται στην περιοχή Μαυρονέρι του Νομού Κιλκίς.